Trykk på linkene under for å laste ned kortversjon av leggeanvisning til sementfliser, marmor og zellige.

NB* nye oppdaterte versjoner Mai 2017.

Sementfliser  –  Marmor  – Terracotta / Zellige

Leggeanvisning for sementfliser

Gratulerer med nye håndlagde fliser fra Ulfven! Herunder følger en produktbeskrivelse samt en veiledning til legging, behandling og vedlikehold av dine nye håndlagde fliser.

NB: Les denne nøye før du, eller din håndverker, starter leggingen av flisene!

 

Håndlagde fliser

Våre fliser er laget etter en gammel håndverkstradisjon som hadde sin opprinnelse i Frankrike på slutten av 1800 tallet. Produksjonsteknikken som brukes i dag er den samme som ble brukt den gangen. Formene er  håndsmidd i messing, kobber og tinn. Det øverste laget av flisen er støpt i former hvor hver enkelt fargekomponent er nøye veid og blandet for å skape det unike mønsteret og spillet i flisene. Dette laget er 3-5 millimeter tykt. Under fargelaget støpes det en såle av sement som presses sammen med hydraulikk for å skape styrken i flisene. Flisene ligger deretter 10 dager til tørking før hver enkelt flis inspiseres og kvalitetsjekkes.  Det tar ca 5 minutter å lage en enkelt flis. Fordi flisene er håndlagde vil det forekomme forskjeller i farge og form. Det er dette som gir flisene sitt unike og vakre særpreg.  På grunn av disse forskjellene anbefaler vi at du blander fliser fra ulike esker. Legg flisene utover gulvet og sjekk hver enkelt flis før de limes fast for å se hvilke som går best sammen og evt plukke ut fliser.   

 

Slik legger du flisene

Sørg først for at underlaget er stabilt, rent og jevnt.   Fukt flisene godt før de legges i limet (Dypp dem i et rent vannbad eller eller fukt dem godt med svamp.) NB NB: Det viktige her er at flisene hverken er dryppende våte eller støvete og tørre når de legges i limet.  Hvor mye de skal fuktes er avhengig av de lokale forhold – det anbefales derfor å ta en såkalt “slakteprøve” etter en liten stund – vipp opp en flis og se om den har heft til limet og limet til underlaget. Hvis heften er til begge flater er den fuktet riktig.

*NB: Bruk alltid et fleksibelt sementbasert flislim for naturstein (type C2/S2 lim) 

Bruk en grovtannet sparkel til å påføre flislimet, gjerne 10 – 12 mm.   Jobb med små områder av gangen for å unngå at limet skinnherder. For gulv med varmekabler anbefaler vi minimum 3 mm fug. For underlag uten varmekabler kan man bruke 2mm fug, men vi anbefaler 3 mm fug.  Bruk en ca 60 cm lang trekloss 48×48 el 48×98 mm. Trekk den diagonalt over flisene. Med lett banking og trykk vil man raskt kunne justere for ujevne kanter ved bruk av en slik trekloss.

Sørg for minimum 5 mm klaring mot alle vertikale elementer; vegger, terskler etc.

Søler man flislim på flisene under legging av uimpregnerte fliser må dette vaskes bort umiddelbart. Flislim eller rester av flislim som blir liggende igjen på flisene før de impregneres kan forårsake flekker.  Kapping av sementfliser gjøres best med vinkelsliper eller vannsag med blad beregnet for betong og stein (vanlig fliskutter MÅ ikke brukes).

For best resultat, husk å sentrere mønsteret på veggen eller gulvet og beregn like mye kapp på begge sider av gulv eller vegg. På denne måten får man best inntrykk av mønsteret.  Flislimet må så tørke helt før man behandler flisene og fuger. Anbefalt tørketid er 48 timer eller til limet har herdet.

NB; Våre flismodeller som ikke er forhåndsimpregnert bør man dekke godt til med papp, papir, eller filt som ikke farger av dersom det skulle bli sølete og vått. Dette er for å beskytte flisene i en evt byggeprosess før de er impregnert og klare til normal bruk. Papp, plater eller filten vil da sørge for ar man unngår at skitt og hard trafikk setter varige flekker i flisene.

  • Ved nye gulv (alle nystøpte underlag der varmekabler ikke før har vært tatt i bruk) anbefaler man at varmen i gulvet står på noen dager før flislegging, da vil man ha bedre kontroll på eventuelt svinn, riss og bevegelser i støpen før flislegging. Varmen må være avslått i ca 24 timer før flislegging. Vi anbefaler også bruk av fleksible flislim for naturstein og sement (C2 / S2 limtype) Gjerne i kombinasjon med en avspenningsmembran ved legging av våre fliser på gulv med nye varmekabler. Dette er for å redusere risikoen for riss og hårstråtynne krakeleringer som kan oppstå i topplaget på håndlagde gammeldagse sementfliser når de legges på gulv med varmekabler. 

Varme må ikke settes på i gulvet før flislimet er fullherdet, limleverandørens anvisninger gjelder!

 

 

Overflatebehandling/Impregnering

Mange av våre håndlagde sementfliser er nå ferdig impregnerte fra fabrikken. Det betyr at de kan legges og fuges/brukes uten å påføre mer impregnering.  Det står alltid på toppen av våre flisesker om flisene er impregnert eller ikke. Ferdig imprgnerte med lyse farger og lyse fuger som skal ligge i et område med mye sko-trafikk/skitt kan det være lurt å impregnere ekstra for å beskytte best mulig mot skitt og flekker. Vi anbefaler da å påføre 1-3 strøk med Fila FOB.

For de av våre flismodeller som ikke er impregnerte på forhånd er det VELDIG VIKTIG at man påfører korrekt type og mengde impregnering før flisene fuges. Dette er for å unngå at flisene blir  flekkete og stygge.

Vi anbefaler å bruke to typer impregnering på våre Uimprgnerte sementfliser; Qloss lack og Fila.  Hos våre forhandlere får du anbefalt hvilken impregnering som passer best til den typen fliser du har kjøpt. For et best mulig resualtat er det veldig viktig å velge den impregneringen vi anbefaler til dine fliser fra Ulfven.

 

Påføringsprosedyre FILA FOB

FILA FOB er en løsemiddelbasert flekkbeskyttelse for upolerte overflater av naturstein, betong, terracotta og klinker. Den er transparent, diffusjonsåpen og gir en god beskyttelse mot flekker og skitt. Vi anbefaler FILAFOB til etter-impregnering av våre ferdig impregnerte fliser samt impregnering av de fleste av våre uimpregnerte sementfliser.  Gjør deg alltid kjent med hvilken type vi eller våre forhandlere anbefaler til den flismodellen fra Ulfven som du har kjøpt.

Sørg for at underlaget (flisene) er helt rene og tørre, og fri for rester av flislim og lignende. Det anbefales å lufte godt under påføringen og bruk hansker. NB: Fila bør ikke påføres i temperaturer under +10 Celcius. NB: Rist flasken godt før åpning.

Strøk 1: Påfør FILAFOB  konsentrert med en pensel. Strøk nr 1 skal tørke 12-24 timer før neste strøk.

Strøk 2: Påfør strøk 2 konsentrert FILAFOB med en pensel. Strøk nr 2 skal tørke 12-24 timer før fuging.

Strøk 3: Konsentert FILAFOB, påføres etter at fugemassen har tørket helt (anbefaler 24 timer, eller les nøye pakningsvedlegg om tørketid på fugemassen som benyttes).

Vi anbefaler også et fjerde strøk med FILAFOB for ekstra beskyttelse i områder med mye trafikk og skitt (inngangspartier og lignende)

Normal bruk/trafikk på flisene kan starte 24 timer etter siste strøk med Fila Fob

 

Qloss lakk/impregnering for betong og steinprodukter

Denne impregneringen fungerer som en matt lakk og tetter/beskytter overflaten. Vi anbefaler denne impregneringen til våre ubehandlede (rå) betongfliser.

Produktet er vannbasert, diffusjonsåpen og svært slitesterkt.  Qloss er en 1-komponent polyuretan-basert lakk for mineraler og betong.  Qloss er også merket som et miljøvennlig produkt i EU (REACH og BASTA i Sverige)  og har god UV-beskyttelse og gulner ikke over tid.

1 liter med Qloss dekker ca 10 kvm 3 strøk.  Tilsvarende; ½ liter dekker ca 5 kvm 3 strøk.

 

Påføringsprosedyre Qloss Lack:

Sørg for at underlaget (flisene) er helt rent og tørt, og fri for rester av flislim, støv, hår og lignende.  Det anbefales å lufte godt under påføringen og å bruke hansker. NB: Qloss må ikke påføres i temperaturer under +10 Celcius. NB: Rist flasken godt før åpning og pass på å legge rikelig med Qloss på hvert strøk. Påføres Qloss for tynt eller blandes feil kan den tørke for fort og etterlate seg nupper/bobler/”meldugg” i overflaten.

Strøk 1: Bland 1 del Qloss (for eksempel 3 dl) med 1 lik del vann (3dl vann). Dette blandes godt sammen i en egnet beholder. Vi anbefaler at Qloss påføres med en fin malerull. Skyll godt av rullen slik at dette kan brukes på neste strøk.

Strøk 2: Dette strøket kan påføres etter ca 1 time (i normal romtemperatur 20+c). Strøk 2 påføres med 1 del vann og 4 deler Qloss.  Når strøk 2 har tørket i ca et døgn kan man fuge flisene (tørketid kan variere i forhold til tempratur og luftfuktighet i rommet).

**Se egen anvisning for fuging under

Strøk 3: Dette strøket påføres etter flisene er ferdig fuget og fugmassen har tørket helt og alle rester av fugemasse, skitt, fett ol er fjernet fra flisene.  I dette tredje og siste strøket med Qloss kan man blande inn en liten flaske med herder for ekstra beskyttelse mot riper ol.  Strøk 3 påføres med ca 4 deler Qloss, 1 del herder og 1 del vann. Rør dette godt ut og vent til det hvitner i boksen før det påføres rikelig med en fin ren malerull. Om man ikke blander inn herder skal strøk 3 påføres med 5 deler Qloss og 1 del vann.

Lett trafikk
 er mulig etter 24 timer. NB: Det er viktig å ikke belaste flisene med hard trafikk; møbler, høye heler, grus, og lignende de første 5-7 dagene etter påføringen. Qloss impregnering oppnår ikke full styrke før det har herdet i ca 5-7 dager i normal romteperatur.  Unngå  også å utsette overflaten for  smuss, minusgrader eller
 fuktighet de første 12-36 timer etter påføring.

Holdbarhet: minst 6 mnd i uåpnet originalforpakning. Oppbevares frostfritt.

Advarsler: Les pakningsvedlegget på flaskene!

 

Fuging

Vi anbefaler sementbasert fugemasse til våre håndlagde sementfliser. Epoxcy-fug og div to-komponente fugetyper er ikke å anbefale på håndlagde sementfliser av denne typen. På lyse flismodeller bør man bruke lyse fugefarger for å unngå missfargning av flisene.

De fleste av våre sementflismodeller er nå ferdig impregnerte og kan fuges så snart limet er tørket. Mao man trenger ikke å impregnere dem før fuging slik man MÅ gjøre med våre tidligere / eldre uimpregnerte modeller. NB:  Det står tydelig utenpå alle våre flisesker om de er impregnert fra fabrikken.

Når limet og evt impregneringen er tørr, ca 24 timer etter overflatebehandlingen, kan man fuge flisene. NB: en Evt impregnering må være helt tørr før man fuger gulvet.  Fukt flisene / fuge-sprekken før påføring av fugemasse. Fuging må gjøres med omhu slik at fugen ikke vaskes ut. Følg leverandørens anvisninger. Når fugmassen er tørr (ca 24 timer) kan man ved ønske/behov impregnere hele flaten en gang til slik at også fugene blir impregnert. Sørg for å dekke til gulvet, eventuelt unngå trafikk før impregneringen er helt tørr. Trafikk på fuktig/seig impregnering vil kunne forårsake merker/fotspor i flisene som kan være vanskelig å fjerne/pusse bort når impregneringen er tørket.

 

Rengjøring og vedlikehold av håndlagde sementfliser fra Ulfven

Det er viktig at du ikke bruker sterke syreholdige vaskemidler til rengjøring av flisene, da de etter en stund kan slite ned hinnen av impregnering. Vi anbefaler Fila Cleaner eller tilsvarende vaskemiddel.

Håndlagde sementfliser har en matt sugende overflate som vanskelig kan holdes helt fri for flekker og skitt. Slike fliser vil få, og skal ha, en naturlig bruksslitasje og en patina. Det er dette som gjør dem ekte, vakre og levende, sammenlignet med mange maskinlagde kopier. Skulle man likevel få stygge flekker og skitt i flisene som du ønsker å fjerne, men som ikke går bort med vanlig vaskemiddel, kan man bruke fint vannslipepapir/pussesvamp (180 – 300 grovhet) i kombinasjon med Fila PS87 og vann for å slipe bort flekken. Deretter legger man på ny impregnering på toppen igjen. Vi anbefaler sterkt at man forsøker å tørke bort produkter som; rødvin, kaffe, sitron, blåbær, olivenolje og lignende så snart som mulig da disse kan sette flekker ved å bli bli liggende på flisene over lengre tid. Dette gjelder for alle typer sementfliser uansett type og mengde impregnering.

NB; Håndlagde sementfliser brukt inne i en dusjsone vil kunne få kalkutslag og skjolder av såpe, voks, ol. Det er ikke noe byggteknisk i veien for å bruke dem i en dusj og evt kalkutslag ol vil ofte la seg rense og slipe bort etter noen års bruk for så å impregnere på nytt. 

 

 

 

Vi håper du vil ha stor glede av disse unike flisene i mange år fremover.

Ta kontakt hvis du har ytterligere spørsmål!

Ulfven AS  

Fossen 20  –   1530 Moss  

+47 91394716

www.ulfven.no

Grunnarbeidet og flisleggingen er viktig for å få et godt resultat. Eksempelvis må man fukte flisene korrekt under leggingen og impregnere uimpregnerte fliser før fuging for å unngå misfarging. Ulfven er ikke ansvarlig for eventuelle håndverksfeil som blir gjort under og etter legging, overflatebehandling og fuging.